Tlumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest samym z rodzajów tłumaczenia ustnego i realizuje się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wydobywa się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego kwestie oraz po jego wykonaniu odtwarza ją w sumie w pozostałym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych uwag w trakcie przemówienia. Na tę chwilę tłumaczenie konsekutywne wysokim stopniu zmienia się symultanicznym.

Bytom pożyczki online

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji tylko najistotniejszych danych i przekazania komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne stosuje się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane ponadto w wypadku gdy autor nie ma nadziei zapewnienia odpowiedniego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak aby jak najdokładniej oddać treść wypowiedzi. Jest wówczas obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej większych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, skoro są one mniej niebezpieczne dla użytkownicy, jaki jest zmuszony czekać kilka sekund na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest żmudną pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego zrobienia i doskonałej nauce języka. Znacznie dobra wyszkolony i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Ucz nie ma momentu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lektury tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i dziedziny tłumaczenia. Potrafią obecne żyć teksty wystąpień czy prezentacje.