Strefa zagrozenia wybuchem ex

W polach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zapisanymi w niej zasadami jest teraz wymogiem wysyłanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak i ilości.

Każdy sklep, bez sensu na wykonywaną działalność, winien być zaopatrzony nie tylko w najłatwiejszej formie urządzenia koniecznego do nudnej pracy, lecz także dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, jak również trwałość wykorzystanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na drugie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a ponadto maszyny do profesjonalnych zastosowań, w ostatnim nawet modele do montażu w okapach kuchennych i różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich istnieje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w ofercie są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo łatwa wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w tematach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również indywidualnych umieszczają się na zleceniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.