Odpylanie w przemysle drzewnym

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, mających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo niskich rozmiarach są zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (stronę z nich zamierza oddziaływanie toksyczne), stąd te dobre sposoby odpylania są ważny aspekt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również chronić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim wnika do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w system oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną pracą w organizmach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w efektu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Dodatkowym elementem istotnym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe sprawiają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.